Filosofie

Er zijn inmiddels diverse cursussen en gespreksgroepen geweest in Dat Bolwerck. De komende jaren wordt ingezet op een ruimer aanbod van filosofie cursussen, lezingen en gesprekken, zoals een serie over ‘De Nieuwe Wereld’. Dit gaat over het denken en werken aan de transitie naar een duurzame wereld. Naast de eigen cursussen en lezingen kunnen derden ook met ideeën komen en indien passend deze zelf ook uitvoeren.