Cello concert van Cello Academie Zutphen

Hanneke van den HeuvelConcert

Zaterdag avond 14 januari verzorgt de Cello Academie Zutphen ter afsluiting van een intensieve masterclass met als thema Heldenmoed weer een verrassend en boeiend concert. Het thema is ontleend aan een documentaire over een celloklas in Minsk waarvan ook tijdens het slotconcert enkele fragmenten worden vertoont. Tijdens de studiedagen wordt de film en vooral de poëzie en beelden daarin muzikaal uitgewerkt. Het slotconcert wordt ingevuld door cello ensembles met improvisaties over de moed die nodig is om voor je artistieke keuzes te staan.

De deelnemers komen uit alle windstreken van de wereld en studeren aan Nederlandse conservatoria. Sommigen zijn na het voltooien van hun studie inmiddels volop in het beroepsveld werkzaam.

De concerten zijn kleinschalig en intiem. Na afloop is er gelegenheid met elkaar en met de musici na te praten.
Adres: Zaadmarkt 112.
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Toegang € 12,50.
Kaarten aan de zaal of reserveren via: vincent@datbolwerck.nl.