Chartres’ kathedraal

Hanneke van den HeuvelLezing

In deze lezing schetst Annet van Wiechen allereerst hoe een kathedraal werd ontworpen en gebouwd. Voor de aankleding van het gebouw met beelden, reliëfs en glasramen waren de bijbel en vrome legenden de belangrijkste inspiratiebronnen. Misschien lijken voor de beschouwer van nu al die verhalen, personages en personificaties draden in een onontwarbare kluwen, maar de middeleeuwer zag er een duidelijke structuur in. Wijze lessen werden geleerd en de bijbelkennis getoetst. Van Wiechen laat u in deze lezing kijken door de ogen van die middeleeuwer!

Meer informatie (kosten, tijd) op www.OudWeb.nl/zutphen-chartres

Alle lezingen zijn op dinsdagmiddagen van 14 tot 16 uur.
De gehele reeks van negen lezingen kan ook elk afzonderlijk bijgewoond worden. De lezingen kosten € 19,- per keer en voor € 95,- kan een zes-lezingen-strippenkaart worden gekocht.
Opgeven? Via www.oudweb.nl of via mail contact@oudweb.nl

Alvast vooruitkijken op de rest van het programma?

21 nov • Alhambra-paleizen
12 dec • Charlotte Salomon
16 jan 2018 • Egyptomanie
6 feb • Hagia Sophia
27 feb • Melisende van Jeruzalem
20 mrt • Stadhuis van Amsterdam
10 apr • Oorsprong van Rome