De tuin van Epicurus

Xera AlbertsAgenda, Cursus, Filosofie

Een driedaagse filosofievakantie over geluk, vriendschap en tijdelijkheid
Eerste cursus: Dat Bolwerck dinsdag 30 juni, woensdag 1 juli en donderdag 2 juli 2020
Tweede cursus: Dat Bolwerck dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 augustus 2020


Praktische informatie

Dinsdag, woensdag 10.00-17.00 uur inclusief lunch, gehele dag koffie/thee
Donderdag 10.00-21.00 uur inclusief afsluitend diner, zelf picknick-lunch meenemen, gehele dag koffie/thee
Aantal: max. 12 deelnemers
Kosten: € 395,00 inclusief 2 x lunch, 1 x diner, koffie/thee en BTW
Inschrijven: mail naar xera@datbolwerck.nl
Locatie: 
Dat Bolwerck


Verlangen naar een goed gesprek met vrienden? Verlangen naar eenvoud? En verlangen naar aandacht? Wie verlangt hier niet naar?

Dit is ook precies wat de filosoof Epicurus voor ogen had toen hij in 307 v. C. een huis kocht in Athene met een grote ommuurde tuin. Daar gaf hij colleges en vormde met vrienden een bijzondere leefgemeenschap waarbij de vraag ‘hoe te leven?’ centraal stond.

Onder ‘geluk’ verstaat Epicurus een leven met zo min mogelijk angst, onlust en pijn. In plaats daarvan gaat het om het leven van je mogelijkheden waarbij vriendschap een belangrijke rol speelt. Maar ook het ontwikkelen om rechtvaardig, moedig en wijs te zijn. En natuurlijk het besef dat ons leven tijdelijk is en altijd gekleurd wordt door dit tijdsbesef.

De school van Epicurus wordt ook wel ‘De tuin’ genoemd. Hierop geïnspireerd biedt Dat Bolwerck in de ommuurde tuin een filosofie driedaagse aan. Iedere dag met een eigen thema waarbij het steeds gaat om de vraag naar een goed en gelukkig leven. Een vraag die nog altijd actueel is. Naast Epicurus wordt ook geput uit het werk van Aristoteles en worden hedendaagse filosofen aangehaald. Deze bijzondere driedaagse wordt gegeven door filosoof Corrie Haverkort.


Corrie Haverkort is als filosoof gespecialiseerd in de wijsgerige ethiek en heeft jarenlange ervaring in het werken met groepen.

Programma
De filosofiecursus bestaat uit colleges in de tuin, onderlinge uitwisseling en persoonlijke reflectie. De anderhalve meter afstand wordt in acht genomen en bij echt slecht weer is er voldoende ruimte in Dat Bolwerck.

Dag 1. Geluk, eenvoud en vriendschap: vormgeven aan ons leven`

“Als gevoel van verwantschap ons één van geest maakt”
De kracht en de aantrekkelijkheid van het denken van Epicurus is dat hij laat zien hoe wij in een moeilijke of onzekere tijd zelf vorm kunnen geven aan ons leven. En angst, pijn en ongeluk zoveel mogelijk op afstand kunnen houden. Zijn levensmotto is: we hebben ons levensgeluk zelf in de hand. Volgens Epicurus zijn vriendschappen bevorderlijk voor levensgeluk. En bestaat er tussen ons en onze vrienden zo’n band van saamhorigheid of eensgezindheid dat wij een vriend niet langer beschouwen als een ander, maar als een “ander ik” (alterego). Aristoteles werpt de vraag op of we vriendschap enkel aangaan om plezier te maken of om er voordeel bij te hebben. Gaat het ook niet om genegenheid juist voor deze specifieke persoon met wie we ook verdriet en pijn delen? En -zoals de hedendaagse filosoof Martha Nussbaum zegt- er sprake is van verruiming van het zelf?

  • We lezen originele teksten van Epicurus en stellen de vraag wat geluk, eenvoud en vriendschap kenmerkt. Waarbij we ons ook laten inspireren door het denken van Aristoteles.
Dag 2. Samenleven en gemeenschap

“Een gelukkig bestaan realiseer je niet in je eentje”
Natuurlijk kunnen we ervan genieten om af en toe op onszelf te zijn maar we gedijen het beste wanneer we in verbinding met andere mensen leven. Maar hoe doe je dat? Je medeburgers zijn immers niet je vrienden? Samenleven vraagt volgens Aristoteles en Epicurus om inzicht in de vraag naar rechtvaardigheid. Waarbij moed en praktische wijsheid belangrijk zijn.

  • We onderzoeken op welke wijze Epicurus en Aristoteles juist in deze tijd met internationale vragen op het gebied van gezondheid, milieu, veiligheid en vrede nog steeds een richtlijn kunnen vormen voor een goede vorm van samenleven.

 

Dag 3. Tijd en tijdelijkheid

“Stel niet uit wat vreugde brengt”
Er komt een tijd dat we ons realiseren: als ik dit of dat nog wil doen, dan moet ik het nu doen. Epicurus leefde sterk vanuit dit besef van tijdelijkheid. ‘Stel niet uit wat vreugde brengt’, schreef hij. ‘Laat je leven niet vervliegen in dralen. En een van de belangrijkste vragen die vooral door Aristoteles gesteld wordt: heb ik gedaan waarvoor ik bestemd ben?

  • Aan de hand van verschillende aforismen van Epicurus gaan we in op de betekenis van tijd en tijdelijkheid. En we onderzoeken hoe Aristoteles in dit verband op gepaste wijze kijkt naar potenties en mogelijkheden.
  • Aan het eind van de dag is er ruimte voor de laatste reflecties op papier. Tijdens het diner vinden er presentaties plaats waarbij humor niet hoeft te ontbreken. Het is plezierig om te genieten van elkaars gedachten en wijze van presenteren. Dit doen we tijdens het genot van een heerlijk diner. Helemaal in de sfeer van Epicurus en zijn vrienden.