Deel postmemories

Xera AlbertsAgenda, Expositie

8 oktober 14-17 uur, 5 november 19.30-21.30 uur en op 12 november 14-17 uur

Elisabeth Moritz nodigt je uit om je eigen postmemories* met haar te delen, om foto’s, brieven of andere documenten en verhalen mee te nemen en hier samen met haar naar de te kijken en te bespreken. Deze postmemories zullen de tentoonstelling ‘Postmemory’ laten groeien doordat mensen uit Zutphen en omgeving hun eigen perspectieven delen.
Elisabeth Moritz en Dat Bolwerck hopen zo een platform te creëren voor discussies en overdenkingen, niet alleen over de oorlog die nu 75 jaar achter ons ligt, over de nagelaten sporen, maar ook over onszelf, onze keuzes nu.

"Het is nu 75 jaar geleden dat hier oorlog was. De meesten van ons hebben via verhalen herinneringen aan die oorlog. Ik nodig u uit om iets van uw familiegeschiedenis met mij en andere bezoekers te delen.

Wat kunnen wij zowel op persoonlijke vlak als op collectief niveau hieruit leren?

Door de verschillende verhalen en situaties van families uit die periode te vergelijken kunnen we een duidelijker, breder perspectief verkrijgen dan het gebruikelijke zwart-wit beeld. Want vaak wordt wel geroepen ‘’dit nooit meer”, maar tegelijkertijd lijkt het elke dag nog ergens te gebeuren.

Daarom wil ik graag enkele vragen stellen, vragen die wellicht kunnen helpen om antwoorden te vinden.

Hoe heeft uw familie de oorlog en de tijd erna ervaren?

Op welke manier hebben deze verhalen u gemarkeerd?

Heeft u gevoeld dat er onderwerpen waren waarover niet werd gesproken?

Op welke manier heeft dit invloed op u gehad?

Wat zou u willen doorgeven van de geschiedenis die u meedraagt?

En wat kunnen we vandaag doen in het licht van de huidige wereldsituatie?

U kunt mij ook rechtstreeks schrijven:
emoritz.elisabeth@gmail.com" Elizabeth Moritz

Elisabeth is veel aanwezig in Dat Bolwerck omdat zij hier als artist in residence verblijft. Op de volgende dagen en tijden is Elisabeth zeker aanwezig in Dat Bolwerck om mensen te ontvangen (aanmelden hoeft niet):

8 oktober van 14 tot 17 uur,
5 november van 19.30 tot 21.30 uur,
12 november van 14 tot 17 uur.

*De term ‘postmemory’ wordt voor het eerst gebruikt door de wetenschappelijk onderzoeker Marianne Hirsch (Colombia University) in haar War- and Holocaust-studies. Vier generaties later zijn er nog sporen aanwezig van de traumatische ervaringen en herinneringen van ouders en verwanten, ook in het land van de achtervolgers, de daders in deze oorlog.


Installatie met postmemories
Image

Het idee is om naast het samen bekijken en bespreken van postmemories, ook een installatie te maken met deze herinneringen en verhalen van mensen uit Zutphen en omgeving. Materiaal dat getoond en gekopieerd mag worden, krijgt een plaatsje in de expositie.
Tegen het einde van de tentoonstelling eind november, begin december 2020 wordt een open avond georganiseerd voor mensen die ervaringen en gedachten willen delen.