Filosofiewerkplaats over zeven ‘heikele kwesties’ rond ouder worden

Xera AlbertsCursus

Wie of wat zijn wij hier en nu
Filosofiewerkplaats over zeven ‘heikele kwesties’ rond ouder worden

Door filosoof Suzanne Biewinga

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid worden zoveel mensen zo oud. Dat biedt nieuwe mogelijkheden en roept nieuwe vragen op. Ook lastige vragen. De meeste mensen willen graag lang leven maar zien ertegen op om oud te worden. Maatschappelijke en commerciële nadruk op ‘jong blijven’ laat ouder worden eenzijdig zien als het verdwijnen van jeugdigheid. De ervaring van ouderen zelf is genuanceerder.

In een meerjarig project onderzoekt de Zutphense filosoof Suzanne Biewinga heersende beelden en culturele narratieven van ouder worden. Waar komen die beelden en verhalen vandaan? Wat zijn de filosofische wortels ervan? Hoe kun je kijken naar betekenisgeving van ouder worden op een manier die beter aansluit bij de ervaringen en inzichten van ouderen in deze tijd?Op zoek naar antwoorden organiseert zij gespreksreeksen in Dat Bolwerck. Telkens staat daarin een bepaald aspect van ouder worden centraal. Zo kwam eerder aan de orde: de kracht en tekortkomingen van gangbare filosofieën over ouder worden; filosofie van de tijd; de doorwerking van culturele waarden waarmee wij in de westerse cultuur zijn opgevoed.
Suzanne noemt haar gespreksreeksen een filosofiewerkplaats: het is filosofie in uitvoering. Een dialoog zonder voorgebakken antwoorden.

De filosofiewerkplaats op dinsdagochtend 5 februari start met de vraag die de Franse filosoof Michel Foucault zichzelf stelde in zijn late werk: Wie of wat zijn wij hier en nu?
In de vervolggesprekken staat telkens een ‘heikele kwestie’ centraal. Elk gesprek wordt ingeleid met inzichten uit het werk van hedendaagse filosofen en ethici; naast Foucault onder anderen Hannah Arendt, Damiaan Denys, Irvin Yalom, Els van Wijngaarden en Richard Rorty.

In onderlinge dialoog onderzoeken we de inzichten van deze filosofen en reflecteren we op eigen opvattingen, waarheden en oordelen. Zo ontstaat een steeds rijker beeld van wie en wat wij zijn. Hier en nu.

Programma
5 februari: Moed tot waarheid
12 februari: Totalitarisme, vrijheid en verlatenheid
19 februari: Lijden en de betere mens
5 maart: Tegen de zon in kijken
12 maart: Levenskwaliteit en keuzen rond het levenseinde
19 maartBeelden van menswording
26 maart: Onderdrukking en nieuwe taal

Op dinsdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur
In Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen
Kosten:  €120
Maximaal 12 deelnemers
Informatie en inschrijving: suzannebiewinga@tiscali.nl