Gedachten over geboorte, leven en sterven door Adam Ricketts

Xera AlbertsLezing

Woensdagen 6 en 27 november inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur

Wat is de zin van het leven?
Begint het leven met de geboorte?
Is er na de dood een voortzetting van het leven of houdt het leven met de dood op?

Mogelijke antwoorden op deze vragen zijn ook bepalend voor wat de zin van het leven zou kunnen zijn. Dit roept dan weer de vraag op: waar kom ik, de mens, vandaan? En: wat is het leven?
Als we vragen stellen naar het leven vóór de geboorte en ook naar het leven na het sterven, ontstaat er een perspectief waarin we kunnen beginnen te ontdekken hoe we zin kunnen geven aan ons dagelijks leven nu. Wij kunnen ons mens-zijn, de zin van ons leven, pas waarachtig en waardig leren begrijpen - en dus
ook richting geven - wanneer we rekening houden met alle aspecten van ons bestaan: het leven voor
de geboorte, het leven in de wereld hier en nu en het leven na de dood.

Adam Ricketts, geestelijke in De Christengemeenschap in Zutphen, zal ingaan op bovenstaande vragen vanuit de antroposofische visie op het mens-zijn. Alsmede op de vraag hoe we kunnen leren waarnemen wat onze eigenlijke impuls is, de rode draad van ons leven als het ware, een “heilige
opgave”. Daarmee kunnen we ook de heiligheid van de impuls van de andere mens leren onderkennen.
Er zal ook gelegenheid zijn voor vragen en gesprek.

Wanneer: 6 en/of 27 november 2019
Aanvang: 20 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Entree: € 12,50 per avond of voor beide avonden € 20,00
Reserveren is fijn: xera@datbolwerck.nl


Image