Inleiding in de Kardinale deugden door filosoof Paul van Tongeren

Xera AlbertsLezing


De deugden-ethiek is de afgelopen decennia weer meer in de aandacht gekomen. Deugden lijken het concrete praktische midden te vormen tussen enerzijds strenge normen die alleen maar tot verzet uitdagen en anderzijds mooie waarden die alleen maar vrome wensen blijven. Maar hoe concreet zijn de deugden eigenlijk? Of beter: hoe maken we een deugdethische benadering concreet in de alledaagse praktijk? De zogenoemde ‘kardinale deugden’ kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit. In 2013 won hij de Socratesbeker voor zijn boek Leven is een kunst. Voor de serie Elementaire Deeltjes schreef hij Nietzsche (2016). Verder heeft Paul van Tongeren diverse boeken gepubliceerd over deugdethiek.

Programma Denkstof
15:00 u aanvang lezing

16:00 pauze met thee en koek
Deelnemers kunnen tijdens de thee in gesprek over de vragen die zijn opgekomen tijdens de lezing. Om vervolgens in groepjes van 5 een vraag voor de spreker te formuleren. Op die manier dienen we twee doelen: gedachtewisseling en ontmoeting (men praat immers met per toeval geselecteerde mensen).
Vervolgens worden deze vragen in het tweede gedeelte aan Paul van Tongeren voorgelegd.
16:15 vragen stellen
17:00 einde

Kosten: 18 euro ter plekke te voldoen (pinnen mogelijk)
Wel even aanmelden via
info@denkstof.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
Zie ook:
Denkstof