Lezing: Als waarden botsen?

Hanneke van den HeuvelLezing

Wat is de impact van de komst van mensen uit andere culturen c.q. waarden op ons denken?

Veel mensen voelen zich bedreigd dat er met de komst van vluchtelingen ook andere waarden onze samenleving binnen komen. Anderen stellen weer dat we daar helemaal niet bang voor hoeven te zijn of dat onze waarden ook niet alles zijn. Voor je het weet polariseert het gesprek. Op straat, op school, op het werk en in de politiek. En krijgt geschreeuw de overhand in plaats van keuzes gebaseerd op kennis en inzicht. Met als gevolg aarzelende professionals, wegkijkende leidinggevenden en handelingsverlegenheid bij politici. De vraag naar morele helderheid wordt steeds urgenter. In deze lezing onderzoekt filosoof Corrie Haverkort deze morele helderheid met betrekking tot ‘onze’ waarden en het concreet en constructief omgaan met culturele verschillen.

Tijdens deze lezing komen de volgende vragen aan bod: 

– Welke zijn de waarden waarop onze huidige samenleving is gebaseerd?
– Waarom was spreken over waarden lange tijd ‘not done’ en vinden we het nu noodzakelijk?
– Wat is de betekenis van tolerantie en waarom is dit soms gunstig maar soms ook niet?

Deze avond biedt een heroriëntering op de vraag hoe we in onze samenleving, onze stad en buurt, kunnen staan voor belangrijke waarden bij de integratie van vluchtelingen, met oog voor morele dilemma’s en ontmoeting. Met hopelijk als resultaat meer samenwerken, begrip en inzicht om de samenleving vorm te geven in de buurt, in de klas, op school, in de zorg, op ons werk of in de gemeente.

Voor:
Professionals die werken met volwassenen en/of jongeren in de buurt, op de werkvloer, in de zorg, op scholen of in de gemeentepolitiek.
Voor iedereen die geraakt wordt door dit vraagstuk en bij wil dragen aan het maatschappelijk debat. 


Naar aanleiding van deze lezing kan men zich ook voor een vervolg opgeven waarbij dit thema toegespitst wordt op het eigen werk: school, zorg, buurt of gemeentepolitiek. Deze verdieping is afgestemd op vragen binnen het eigen werk, gericht op toepassing in de dagelijkse praktijk.

Donderdag 2 maart 2017
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur.
Kosten: € 12,50
Aanmelden: j.freriks56@gmail.com
Meer info: www.pythiafilosofie.nl