Lezingen over Beethoven

Hanneke van den HeuvelLezing

Driemaal ‘Beethoven Belicht’, door Maarten Zweers, Michel Khalifa en Clara Bolle. Drie lezingen van plm. een uur (ook afzonderlijk te volgen) door muziek-/ Beethovenkenners en filosofen over de historische betekenis van Ludwig van Beethoven.

Aanvang: 15:00
Entree: € 27,50 (drie lezingen) of € 10,- per lezing.
Kaarten via Museum Geelvinck of verkrijgbaar in Dat Bolwerck.

Beethoven componeerde in roerige een tijd; er gebeurde van alles. 
Napoleon veroverde Europa en dat bracht grote maatschappelijke veranderingen en nieuwe inzichten in de natuurkunde, terwijl ook de filosofie (het denken van de mens over zijn plaats in de wereld en het heelal) een sterke vernieuwing doormaakte.
Deze ontwikkelingen hadden grote invloed op de persoon en het werk van de componist.
Zo onderschreef hij in eerste instantie in volle overtuiging Napoleons politieke ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap: Alle Menschen werde Brüder.


Als start van het Beethoven Festival 2016 vertellen drie denkers en musicologen over deze tijd en de manier waarop Beethoven moet worden gezien in de tijdgeest en bijdroeg aan de vernieuwing.



15.00 uur: Maarten Zweers

In de vorm van een muzikale collage zal Maarten Zweers (1948, ingenieur, musicus, schouwburgdirecteur en levensbeschouwelijk denker) in deze voordracht stilstaan bij de wijze waarop Beethoven met zijn muziek liet voelen hoe de mens vanaf dat moment innerlijk dynamisch ging ontwaken, tot een nieuw soort innerlijke kracht kwam en zich nieuwe idealen over leven en samenleving ging vormen.
Muziek van Beethoven zal centraal staan. Maar door ook stil te staan bij zijn grote voorganger Mozart en drie groten die na hem kwamen – Brahms, Bruckner en Wagner – wordt de betekenis van deze geweldenaar niet alleen muzikaal maar ook psychologisch eerst echt duidelijk.
 www.maartenzweers.nl

16.00 uur: Michel Khalifa 


Musicoloog Michel Khalifa is o.a. begeleider bij muziekreizen. Hij hoort, ziet en voelt wat de reacties zijn van mensen die te maken krijgen met Beethoven als componist en als persoon zodra dit in een historisch kader wordt geplaatst.
Hij weet ook dat er nu, dus met terugwerkende kracht, heel anders tegen de muziek wordt aangekeken dan toen de componist nog leefde. Het beeld van Beethoven is door de tijd en vooral onder invloed van o.a. het gedachtengoed van de Romantiek, vervormd. Of dat terecht is en of dat positief of negatief is wil Khalifa graag bediscussiëren met zijn luisteraars.



17.00 uur: Clara Bolle 

Als filosoof denkt en schrijft Clara graag over literatuur, kunst en architectuur. Hiernaast geeft ze les op het gebied van filosofie, kunst en cultuur aan studenten, maar ook aan kleuters.
Vooral dit laatste levert verrassingen op en zet haar zelf weer aan het denken.
In deze lezing zal Clara een beeld schetsen van de wijze waarop Beethoven zich liet inspireren door Schiller en Goethe. Deze denkers waren belangrijk voor hem, van beide heeft hij enkele teksten/toneelstukken op muziek gezet. De belangrijkste zijn de Ouverture Egmont en Wilhelm Tell (Monnik-lied) van Goethe en de beroemde Ode an die Freude van Schiller. Uit deze werken blijkt hoezeer de componist een kind van zijn tijd was: revolutie, het nieuwe denken en de nieuwe vrijheid.
 clarabolle.wordpress.com

Als alle voorgaande inleiders voldoende doordrongen zijn van Goethe’s stelling over der Beschränkung en de serie dus op tijd kan worden afgesloten, kunt u zich na deze middag filosofie rustig voorbereiden op het openings-concert in de Buitensociëteit. Daarin zal zijn te zien en te horen hoe de opgediende wijsheden die u hebt gehoord zich concreet laten vertalen in de concertzaal.

Het Beethovenfestival Zutphen (26 t/m 28 augustus) is een twee-jaarlijks festival rond de componist Ludwig van Beethoven en zijn muziek. Het initiatief voor het festival is ontstaan naar aanleiding van de vondst van documenten in het Zutphense stadsarchief waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat de grote componist in Zutphen is geboren. Ondanks enige twijfel aan de juistheid van deze stelling bleek de eerste editie van het festival in 2014 een dusdanig groot succes dat inmiddels het tweede festival in 2016 in de steigers staat.

Dat Bolwerck is het centrum van het festival. Je kunt hier elke dag van 11 tot 18 uur terecht voor programma informatie en kaarten. Of even rustig bijkomen in de stille door de stadsmuur omsloten tuin. Ook zijn er lezingen en concerten In Dat Bolwerck.

Voor het volledige programma: www.beethovenfestivalzutphen.nl