uitgesteld: Lezingencyclus Feng Shui * Activiteit van Feng Shui

Xera AlbertsAgenda, Lezing

NINA ELSHOF | lezingencyclus van vier avonden, ook individueel te volgen

Opzet
De lezingen maken onderdeel uit van het lesprogramma van de opleiding. Doordat de lesstof in de vorm van een ‘depth talk’ wordt aangeboden, zijn deze avonden opengesteld voor iedereen die interesse heeft in Feng Shui. Een ‘openbare masterclass’.

  Praktisch
  Data:
  maandagavond 09-09-2019, 06-01-2020, 02-05-2020, 25-05-2020
  Tijd: 19.30-21.30 uur
  Kosten: vrij entree
  Bekijk voor meer informatie: ninaelshoffengshui.nl

  Inhoud
  9 september 2019: Feng Shui kijk op de wereld
  6 januari 2020: Feng Shui en de mens: spiritualiteit van de omgeving
  Let op, deze is verzet naar: 2 mei 2020: Feng Shui in het Westen van nu
  • hoe relevant is een filosofische beschouwing op de omgeving, als deze filosofie in een ver verleden tegen een heel andere culturele achtergrond is ontstaan
  • wat is het belang van Feng Shui en hoe kan het zijn nut bewijzen ten aanzien van de complexe ontwerpopgaven waar we nu voor gesteld worden
  • om met Henk Staats (universitair docent bij de sectie Sociale en Organisatiepsychologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Leiden) te spreken: ‘Architecten hebben meer wetenschappelijk inzicht nodig in de invloed van het ontwerp op welzijn. Vanwege hun focus op esthetiek, technologie en waardering onder professionals (meer dan op gebruikers) ligt een kloof met de gebruikers op de loer. Ook baseren ze zich op ongefundeerde aannames over wat gebruikers belangrijk vinden.’
  • Feng Shui kan een hand vat bieden om die kloof te overbruggen
  25 mei 2020: De Feng Shui van Zutphen
  • elk dorp, elke plek of stad wordt gekenmerkt door een bepaald karakter, een sfeer en daarbij behorende kansen en problemen
  • hoe ontstaat dat karakter en die sfeer, welke ingrediënten bepalen de kansen en problemen die in een stad tot uitdrukking komen
  • deze avond wordt Feng Shui gebruikt om het energetische DNA van Zutphen te duiden en te analyseren

  NB: Voor de laatste lezing in de cyclus is het plan om, in samenwerking met Pieter van de Pol, het onderwerp breder te benaderen. Er sluimert al een tijdje een idee tussen ons dat betrekking heeft op de energetische kwaliteit van Zutphen als stad en dan met name de wat meer verborgen, vrouwelijke energie en om die zichtbaar te maken. De basis van het idee gaat over de interactie van de mens met zijn omgeving en de wederzijdse beïnvloeding en het zichtbaar maken daarvan.