Lezingenserie over de vierde eeuw

Xera AlbertsCursus, Lezing

Een eeuw van grote veranderingen
Op de donderdagmiddagen (14.00-16.00u) 14 & 21 februari, 7 & 14 & 21 & 28 maart 2019 geeft archeologe Annet van Wiechen een overzicht van de ontwikkelingen en de veranderingen in de (cultuur)geschiedenis van de vierde eeuw. Veranderingen die tot op de dag van vandaag enorme invloed hebben gehad op Europa en de rest van de wereld. In het begin van die eeuw vonden aanvankelijk christenvervolgingen plaats en werd het christendom uiteindelijk in 313 getolereerd. Aan het eind van de vierde eeuw was het christendom de enige toegestane religie, kwam er een einde aan de Olympische spelen en werden alle tempels gesloten of gesloopt. Spil in deze ontwikkeling was Constantijn
 de Grote (r.306-337) die het christendom bevorderde en met geld en middelen sponsorde. Waarom deed hij dat?
In deze cursus is ook aandacht voor keizer Julianus (r.361-363) die de oude goden een warm hart toedroeg en die de toenemende christiansering van zijn tijd wilde keren.
Na een inleiding over het christendom in de eerste drie eeuwen, zijn (on)zichtbaarheid in de Romeinse samenleving en de mening van de traditionele Romeinen en keizers over deze ‘bijgelovigen’, schetst Van Wiechen op basis van literaire bronnen, archeologische data en epigrafische gegevens een beeld van de grote veranderingen die in de vierde eeuw plaats vonden.

Informatie en inschrijven: vóór 24 januari 2019 via OudWeb.nl

Afbeelding: © conens & van wiechen www.OudWeb.nl