Op Bevrijdingsdag viert Dat Bolwerck feest!

Xera AlbertsExpositie

Met de voltooiing van de restauratie van het oude koetshuis is Dat Bolwerck weer als één geheel te beleven. Speciaal op deze dag spelen studenten van de Cello Academie, waar Dat Bolwerck al vanaf het begin mee verbonden is, muziek die ze de afgelopen week in de Masterclass geoefend hebben. Dit keer ook met studenten Contrabas. Tussen 11.30 en 13.30 uur is het gebouw én de stadstuin gevuld met muzikale klanken.

Wanneer: 5 mei
Aanvang: 
11.30 uur

Vrije toegang.

Image

Een woedende menigte bestormt in 1538 de dwangburcht ‘Dat Bolwerck’ van de hertog Van Gelre en breekt het tot de grond toe af. Een aantal jaren later bouwt overrentmeester Warninckhoff hier zijn woonhuis en noemde het, met enige ironie, Dat Bolwerck. In de loop der tijd krijgt het huis vele functies en uitbreidingen; de zolders liggen vol met graan en de kelders met wijn en wapens. Als begin 20ste eeuw het pand in verval raakt, nemen twee Zutphense burgers De Jonge en Hasselo in 1938 het initiatief tot een geldinzameling om Dat Bolwerck van de teloorgang te redden. Het is vervolgens ruim 40 jaar toegankelijk als de bibliotheek van Zutphen.

Na een periode van zakelijk en particulier gebruik wordt Dat Bolwerck in 2014 opnieuw door Stichting Wijnhuisfonds gerestaureerd. En weer op initiatief van twee Zutphense burgers, Van Zetten en Peppelenbosch, krijgt het monument een openbaar en cultureel karakter. Wie uit het stadsgewoel naar binnen gaat, stapt in een vermenging van eeuwen bouwgeschiedenis en hedendaagse kunsten. Vele burgers en bezoekers van Zutphen hebben de waarde van dit Huis voor kunst en gedachten ontdekt.

Deze unieke plek in Zutphen is weer van de stad, nu van een enthousiaste menigte.
Ben je ook enthousiast en wil je meedoen met Stichting Dat Bolwerck om deze historische plek duurzaam toegankelijk te houden? Wil je als Zutphenaar gewoon binnen kunnen wandelen voor rust en gedachten? Met de afronding van de restauratie van het oude koetshuis is met Pasen Dat Bolwerck weer als één geheel te beleven. Voor deze voltooiing van Dat Bolwerck is € 25.000,- nodig voor aankleding en inrichting. Een enthousiaste menigte kan veel bolwerken!

Elk bedrag van heel klein of zo ruim als je wilt, is welkom. Maak het over naar Stichting Dat Bolwerck met banknummer NL86 INGB 0009 3393 78 o.v.v. enthousiaste schenker. Op 5 mei ben je van harte welkom om mee te vieren dat de restauratie klaar is en Dat Bolwerck weer tot Zutphen behoort!

Stichting Dat Bolwerck heeft de culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat maakt een zakelijke of particuliere bijdrage aan Dat Bolwerck fiscaal aftrekbaar.


Image