Stadhuis van Amsterdam

Hanneke van den HeuvelLezing

Als er één monument in Nederland is dat de zeventiende eeuw doet herleven, dan is dat wel het stadhuis van Amsterdam gebouwd door Jacob van Campen. Architectuur & inrichting geven een prachtig beeld van denken & symboliek in die tijd. Met beelden van goden en helden werden wijze lessen aan de burger en vooral aan de ambtenaar gegeven.
Om dit indrukwekkende gebouw en de figuratieve voorstellingen nog beter te waarderen is kennis van mythologische en bijbelse figuren van groot belang. Waarom duikelt Icarus uit de lucht of schilderde Flinck koning Salomo in de vroedschapskamer? Annet van Wiechen vertelt graag de betekenisvolle verhalen van al die in het stadhuis verbeelde stervelingen en goden!
Meer informatie (kosten, tijd) op www.OudWeb.nl/zutphen-amsterdam
Alle lezingen zijn op dinsdagmiddagen van 14 tot 16 uur.
De gehele reeks van negen lezingen kan ook elk afzonderlijk bijgewoond worden. De lezingen kosten € 19,- per keer en voor € 95,- kan een zes-lezingen-strippenkaart worden gekocht.
Opgeven? Via www.oudweb.nl of via mail contact@oudweb.nl

Alvast vooruitkijken op de rest van het programma?

10 apr • Oorsprong van Rome