Workshop ‘Euthanasie bij mensen met dementie?’| Activiteit van Stichting Wederzijds

Xera AlbertsAgenda, Lezing

Zaterdagochtend 25 januari aanvang 9.20 uur

Stichting Wederzijds:

Op zaterdagochtend 25 januari gaan we in Zutphen met elkaar aan het werk om dementie en euthanasie te verkennen.
Welke verschillende vormen van dementie zijn er en welke fasen van dementie kunnen we onderscheiden? Wat doet dementie met de (oudere) mens, met de sociale omgeving en met de maatschappij?

Euthanasie wordt wel gezien als het moderne antwoord van de autonome mens op leed en ondraaglijk lijden in de laatste levensfase. Maar waarin verschilt euthanasie, als chemische dood, van versterven (bewust afzien van eten en drinken) of van een natuurlijke dood?

Vervolgens zullen we in kleine groepen ingaan op diverse aspecten van de combinatie euthanasie en dementie. Door daarover met elkaar uit te wisselen hopen we onze eigen visie te verhelderen, te verbreden en te verdiepen. Telkens weer zullen we merken dat onze antwoorden sterk afhangen van onze mensvisie.

Deze workshop vindt plaats in een bijzonder rustieke en kunstzinnige omgeving. Zie hier.

Jan Pieter van der Steen (specialist ouderengeneeskunde) en Heleen de Weger (o.m. werkzaam in een psychogeriatrisch verpleeghuis) delen hun inzichten en ervaringen in deze workshop.

Wanneer: 25 januari 2020
Tijd: 9.20-12.30 uur
Plaats: koetshuis van Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen.
Kosten: € 18,50
Hier aanmelden.