No items found.

3 Daagse cursus Socratisch gesprek

5 mei - 7 mei 2023

In het licht van ons thema 'Becoming Human' geeft filosoof Corrie Haverkort aandacht aan het Socratisch Gesprek: een wijze van communiceren waarbij mens-worden centraal staat.

Deze 3-daagse cursus is voor iedereen die graag op een goede en adequate manier een gesprek wil voeren, de juiste vragen wil leren stellen en tot een betere verstaanbaarheid wil komen. De dagen zijn geschikt voor iedereen die hierin geïnteresseerd is en kunnen een verrijking betekenen voor zowel je persoonlijke leven als betekenisvol zijn in je werk als bijvoorbeeld leidinggevende, coach of leerkracht.

Inhoud
Op een goede manier luisteren is nog niet zo eenvoudig. Op een heldere manier zeggen wat je voelt en bedoelt evenmin. Voor je het weet zit je midden in een discussie waarin ieder bezig is de ander te overtuigen of wordt er gezwegen omdat je geen andere weg meer ziet.

In de cursus Socratisch Gesprek oefen je de juiste vragen te stellen en exact te luisteren. Je leert lastige dilemma’s te doorzien en na te gaan waar de discussie werkelijk over gaat. Je leert eigen ideeën en meningen helder te verwoorden, vastgeroeste overtuigingen te onderzoeken en open te staan voor nieuwe inzichten.  In een Socratisch Gesprek wordt gestreefd naar consensus, naar een oplossing die als juist, eerlijk en billijk wordt ervaren door íedere betrokkene. Daar word je blij van, meer nog het geeft vreugde. Je wordt er een vollediger mens door!

De cursus is gebaseerd op de gesprekken die Socrates(469-399 v.Chr.) voerde met zijn vrienden. Bij belangrijke onderwerpen waarover iemand een vaste overtuiging had, vroeg hij steeds: "Wat bedoel je?"en "Klopt het wat je zegt?" Door deze gesprekstechniek moest er steeds beter nagedacht worden, meer nagevoeld en opnieuw verwoord. Na het gesprek begreep men elkaar beter en kwam men tot andere inzichten. Bij tegengestelde meningen en belangen werd een goede consensus gevonden.

De socratische gespreksvoering wordt geoefend aan de hand van levensvragen of maatschappelijke vraagstukken. Met name als er sprake is van tegengestelde meningen, conflicten en discussies. In het socratisch gesprek gaat het steeds om de verbinding tussen ervaringen, gevoelens en emoties in relatie tot logisch en redelijk denken. Daarbij is er geen polariteit tussen denken en voelen.

Tijdens de cursus komen de opbouw van een socratisch gesprek, de spelregels en gesprekstechnieken aan de orde. Ook is er aandacht voor wat dit je als deelnemer kan opleveren, leer je om de juiste vragen te stellen die bijdragen aan een constructief gesprek en hoe je morele dilemma’s kunt onderzoeken bij het nemen van belangrijke beslissingen. En: hoe kom je van tegenstelling tot overeenstemming?

Praktische informatie
€ 375,- inclusief reader, koffie en thee, en op zaterdag en zondag een biologische lunch

Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers. Colleges, uitwisselingen het beoefenen van de socratische gesprekstechniek in kleine groepen worden afgewisseld.

Wil je meer weten? 
Mail je vragen aan: c.haverkort@hetnet.nl

Datum:
5 mei - 7 mei 2023
Tijd:

Data en tijden
Vrijdag 5 mei:              18:30 - 21:30uur
Zaterdag 6 mei:           10:00 - 17:00uur
Zondag 7 mei:             10:00 - 15:00uur

Locatie:
Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen
Taal:
Nederlands
Prijs:
€375
Fotografie:

Corrie Haverkort


De cursus wordt gegeven door filosoof Corrie Haverkort. Ze heeft jarenlange ervaring in het geven van filosofiecursussen, zowel in Dat Bolwerck, bij hetISVW (Internationale school voor wijsbegeerte) als op de academie van Kreta. Verder wordt ze gevraagd voor moreel beraad bij verschillende organisaties, raden van bestuur of particuliere settingen.

In Dat Bolwerck verzorgt zij al jaren de cursus socratisch gesprek, zowel inleidende cursussen voor belangstellenden als verdiepende cursussen voor professionals.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over Dat Bolwerck en de programmering.

Bedankt, de inschrijving geslaagd!
Oops! Something went wrong while submitting the form.