ANBI-Status en Governace Code Cultuur


Stichting Dat Bolwerck heeft de culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat maakt een zakelijke of particuliere bijdrage aan Dat Bolwerck fiscaal aftrekbaar. Schenken aan Dat Bolwerck levert dus belastingvoordelen op.

Dat Bolwerck staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam: Stichting Dat Bolwerck.

Kamer van Koophandel nummer
71363742

RSIN/fiscaal belastingnummer
858686958

IBAN
NL86 INGB 0009 3393 78

Contactgegevens
Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen
info@datbolwerck.nl

Zie hier het Jaarplan Dat Bolwerck.

Zie hier de Stichting Dat Bolwerck Jaarrekening 2019.
notulen 16 april, vaststellen jaarrekenng 2019.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling
Het doel van de stichting is om in het Rijksmonument 'Dat Bolwerck' een cultuurcentrum te exploiteren voor Kunst en Gedachten. In afstemming met de eigenaar 'Stichting Het Wijnhuisfonds' de openbaar toegankelijke functie van het gebouw te behouden.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van wisselende exposities met hedendaagse kunst, eigentijds-klassieke concerten, filosofie bijeenkomsten, cultuurlezingen, cursussen en andere aanvullende activiteiten en bijeenkomsten geïnspireerd op Kunst en Gedachten.

Zie voor meer informatie ook de website van de Belastingdienst: Hoeveel aftrek krijgt u?

Governance Code Cultuur
 190815 Governance-Code-Cultuur-2019_NL_download-versie