No items found.
Schets van de mixed media-installatie door Liam Siepel
Beowulf door Jamell Saman
De Sleep van het substraat door Levi Overvest

ArtEZ Responds to #2 - Drag:ON

23, 24, 25 februari

Op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 februari nemen studenten van BEAR ArtEZ Arnhem en de Rietveld academie Dat Bolwerck over. Zij zullen deze dagen werk en performances presenteren. Het programma 'Responds to' geeft ruimte aan vierdejaars studenten van ArtEZ om te experimenteren rondom het thema van Dat Bolwerck 'Becoming Human.'

Jamell Saman, Levi Overvest en Liam Siepel zullen werk vertonen dat uit het experiment rond Becoming Human ontstaan is. Dit werk vormt de kern van deze drie avonden. Volgens hen, als je het hebt over mens worden, moet je je eerst afvagen wat het betekent om mens te zijn. Verhalen vertellen kan worden gezien als het fundament van alle culturen. Via verhalen gaven mensen gedachten, overtuigingen en lessen aan elkaar door. Zo werd de samenleving gevormd tot wat ze nu is. De kunstenaars in deze tentoonstelling verbinden allemaal het mens-zijn aan verhalen maar het zijn de verschillende perspectieven op die verbinding die een verhaal op zich kunnen vertellen.

De naam van de tentoonstelling ‘Drag:ON’ verwijst naar de recente popcultuur van de dragscene, die een rijke geschiedenis heeft die waarden als gemeenschap, expressie, creativiteit en individualiteit bevordert. Jamell, Levi en Liam denken dat deze waarden zeer prominent aanwezig zijn in hun manier van werken en belangrijk zijn voor het kunstlandschap dat zij voor ogen hebben als ze nadenken over hun toekomst.

Te zien, voelen en ervaren in deze tentoonstelling & performances:

(23, 24 & 25 februari tussen 17:00 en 23:00 uur/ voor het programma zie onderaan de pagina)

Beowulf door Jamell Saman

In het werk van Beowulf zien we het beeld van een koning die oog in oog staat met een gigantische draak. Dit is een referentie naar de laatste held haftige daad van de held Beowulf uit het oud-Engelse gelijknamige episch gedicht.

De Sleep van het substraat door Levi Overvest

Door de ruimtes sleept langzaam, aangedreven door de bezoekers, een substraat van Levi Overvest. Substraat is de naam die hij heeft gegeven aan de mensvormige zakken waar planten uit groeien, die in een serie werken van hem terug komen. Door een quartole mechanisme aangedreven door de toeschouwers wordt het werk een fysieke ervaring.

Mixed media-installatie door Liam Siepel

In de rode zaal hangt een mixed-media installatie met te midden een lichaam. Het is ongedefinieerd: Geen mens of dier, wezen of object, niet dood of levend. Hoe verhouden we onszelf ten opzichte van zo een lichaam wat in een alternatieve vorm verkeert? Wat zegt je empathie als je niet weet of je naar een wezen of een object kijkt?

Niets Nut - Performance doorTobias Mud

Afleiding wordt het hoofd onderwerp in een reeks verschillende interventies op ruimte en publiek. Soms hebben we moeite met niets doen, soms zoeken we juist beweging voor een goede focus op iets anders. Immer in de weer met het Niets.

Tobias Mud is een multidisciplinair artiest en schrijver, momenteel in het eindexamen jaar van de Rietveld Academie.  

Helena - Performance door An Kuper (duur: 15minuten)

Vorm-veranderend in vormen die ik graag creëer, ik ben het resultaat van het verhaal dat zich verder gaat ontwikkelen. Probeer je te focussen op de samentrekkende spieren. Mijn vorm slipt tussen je vingers door. Oeh-la-la.  

An Kuper toont het begin van diens (afstudeer) performance, een try-out, de eerste stappen. Door middel van observaties en belichaming glijden er verschillende toonaangevende karakters uit onze maatschappij voorbij, waarbij de focus ligt op de transformatie.  

AnKuper (1998) studeert aan BEAR (Base for Experiment Art and Research) aanArtEZ, te Arnhem.  

De voertaal van de performance is Engels.

Tong training - Interactieve Performance door Lesse van der Veer ( duur: 15 minuten)

In deze korte les werken we aan het hele lichaam in relatie tot de tong. We zullen voelen waar onze tongen zich in het lichaam bevinden, hoe we de relatie tussen lichaam en tong verbeteren, en een begin maken met hoe we kunnen voorkomen dat onze tongen uit het lichaam ontsnappen. Want wat zouden we doen zonder ze? De tong is het sterkste, belangrijkste orgaan van ons lichaam. De tong is de ziel van het lichaam.

De les is toegankelijk voor iedereen, ongeacht eerdere sport- of tongtrainings ervaring. Comfortabele kleding wordt aangeraden, maar is niet noodzakelijk.

Lesse van der Veer studeert aan BEAR (Base forExperiment Art and Research) aan ArtEZ, te Arnhem.

De laatste keer: gewoonlijk – performance door PaulHeusinkveld als PomperPaul (duur: 30 minuten)

PomperPaul is een alter ego gecreëerd om Paul Heusinkveld’s kunstenaars praktijk te ondersteunen in een performance. PomperPaul maakt hip-hop/ pop muziek dat niet gaat over faam of geld. De performance gaat over falen en de lozer als rolmodel.

Zijn nummers gaan over alledaagse onderwerpen als “Heel Holland Bakt” en een aansteller zijn. Paul vindt dat eigenschappen die gaan over fragiliteit of kwalen belangrijk om te tonen in de performance. De nummers zijn energiek wat een contrast vormt met de teksten. PomperPaul gebruikt veel pop, reggeaton, hyper-pop, punk en metal invloeden verwikkeld in een knullig jasje dat de lijmvormt.

Paul Heusinkveld zoekt naar de kwetsbaarheid van de mens. Fouten mogen maken, ruimte voor de zachtere emoties naast woede en agressie zijn belangrijk. Hij zoekt in zijn werk naar de positie van de mens en zichzelf als man. Dit concept komt voort uit onhandigheid, “Knulligheid”. Het vertegenwoordigt de zwakte van een man die niet mannelijk is. Een geëmancipeerde man. De “Loser” als nieuwe mens van de huidige maatschappij. Heusinkveld pleit voor een gebrekkige mens die zich comfortabel begeeft in het “Loser-schap”. Verscholen in dit thema pakt Heusinkveld thema’s aan als macht, sneu-heid en oprechtheid.

Paul Heusinkveld studeerde in 2021 af aan BEAR (Base for Experiment Art andResearch) aan ArtEZ, te Arnhem.  

Food performance door HankyulJeong / Marvin Heberger

Graag nodigen wij u uit om kunstwerken te komen happen in Dat Bolwerck! Er zullen food bites zijn waarbij mensen kunnen interageren met kunstwerken door kleine bewegingen te maken op eetbare installaties. Wat zou er gebeuren als een eettafel ruimtes zou innemen in een kunstgalerie?

Eten in een kunstruimte blijft meestal los van het kunstwerk, maar dient vooral als een kleine snack en iets om in de hand te houden. Wij willen meer uitwisseling creëren tussen de catering en de kunstwerken, een gesprek op gang brengen en belangrijke elementen benadrukken. Ons doel is om de catering voor iedereen toegankelijk te maken, speelsheid te benadrukken en te laten zien hoe dit het publiek, de kunstwerken en de kunstenaars kan omvatten.

Hankyul Jeong en Marvin Heberger studeren aan BEAR (Base for Experiment Art and Research) aan ArtEZ, te Arnhem.  

Programma

Donderdag 23 februari

Van 17:00 - 23:00 - Niets Nut - Performance door Tobias Mud

18:30 uur - Helena - Performance door An Kuper (duur 15 min)

19:30 uur – Artists talks en tour tentoonstelling (duur 45 min)

21:00 uur – Tong training/workshop – door Lesse van der Veer  (duur 15 min)

21:30 uur - Helena - Performance door An Kuper (duur 15 min)

Vrijdag 24 februari

17:00 - 23:00 uur - Niets Nut - Performance door Tobias Mud

19:30 uur – Artists talks en tour tentoonstelling (duur 45 min)

21:00 uur – De laatste keer: gewoonlijk – Performance/rap door Paul Heusinkveld ‘Pomperpaul’ (duur 30 min)

Zaterdag 25 februari

17:00 - 23:00 uur - Niets Nut - performance door Tobias Mud

18:00 uur – Food performance door Hankyul Jeong en Marvin Heberger

19:30 uur – Artists talks en tour tentoonstelling (duur 45 min)

Iedere avond serveren we Chamaven, echt Zutphens bier!

www.chamaven.nl

In samenwerking met ArtEZ BEAR Arnhem en de Image and Language departement Gerrit Rietveld Academie Amsterdam

Datum:
23, 24, 25 februari
Tijd:

 

17:00 tot 23:00 uur

Locatie:
Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen
Taal:
Prijs:
vrije toegang
Fotografie:
Schets van de mixed media-installatie door Liam Siepel
Beowulf door Jamell Saman
De Sleep van het substraat door Levi Overvest

Over Jamell Saman:

Mythes, volksverhalen, legenden en religieuze overgeleverde verhalen zijn voor Jamell een onuitputtelijke bron van inspiratie en archetypische wijsheden. In zijn praktijk actualiseert hij deze verhalen en visualiseert ze tot een persoonlijk kunstwerk. Hij projecteert zichzelf op de karakters in deze verhalen en kaart zijn eigen emoties aan. Hierdoor kan het publiek maar ook hijzelf reflecteren op het beeld en de boodschap van de verhalen die hij illustreert.

Over Levi Overvest

In zijn praktijk verhoudt hij zich tegenover de grote vragen in het leven. Deze gaan over geloof, eer, recht, leven en dood, waarheid en al het andere wat je s 'avonds wakker kan houden. In zijn schilderijen en sculpturen gaat hij het engagement aan met deze onderwerpen en onderzoekt hij welke houding hij wil aannemen in het leven. Zijn werken beginnen vaak vanuit een persoonlijk punt maar door het gebruik van elementen uit de geschiedenis, theater, literatuur, religie, mythen, muziek, kunst, kranten en zelfs mode hebben ze een universele uitwerking.

Over Liam Siepel

In zijn werk kijkt Liam naar hoe fluïde lichamen onze ideeën over macht en kracht kunnen veranderen. Lichamen in constante verandering, die bestaan in een vloeibaarheid die niet vastgelegd of gestructureerd kan worden. Hoe nemen we deze entiteiten waar als we ze niet vast kunnen leggen in een momentopname. Verhalen en herinneringen van interacties zijn de sporen die ze achterlaten, maar niets zeggend over waar ze heen bewegen. De transitie zonder bestemming is doorlopend.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over Dat Bolwerck en de programmering.

Bedankt, de inschrijving geslaagd!
Oops! Something went wrong while submitting the form.