Bestuur


Bestuur Stichting Dat Bolwerck
Voor het inrichten, in stand houden en exploiteren van Dat Bolwerck.

RSIN: 858686958 | KvK: 71363742

Dhr. J.A. Gerritsen, voorzitter
Dhr. V.M. Peppelenbosch, secretaris
Dhr. W.T. de Boer, penningmeester