Bestuur


Bestuur Stichting Dat Bolwerck
Voor het inrichten, in stand houden en exploiteren van Dat Bolwerck.

RSIN: 858686958 | KvK: 71363742

De heer J.A. Gerritsen, voorzitter

Mevrouw C. Liedmeier, secretaris

De heer W.T. de Boer, penningmeester

De heer A. van Roon, lid