Dat Bolwerck


Image
Image

Een woedende menigte bestormt in 1538 de dwangburcht ‘Dat Bolwerck’ van de hertog Van Gelre en breekt het tot de grond toe af. Een aantal jaren later bouwt overrentmeester Warninckhoff hier zijn woonhuis en noemde het, met enige ironie, Dat Bolwerck. In de loop der tijd krijgt het huis vele functies en uitbreidingen; de zolders liggen vol met graan en de kelders met wijn en wapens. Als begin 20ste eeuw het pand in verval raakt, nemen twee Zutphense burgers De Jonge en Hasselo in 1938 het initiatief tot een geldinzameling om Dat Bolwerck van de teloorgang te redden. Het is vervolgens ruim 40 jaar toegankelijk als de bibliotheek van Zutphen.

Na een periode van zakelijk en particulier gebruik wordt Dat Bolwerck in 2014 opnieuw door Stichting Wijnhuisfonds gerestaureerd. En weer op initiatief van twee Zutphense burgers, Van Zetten en Peppelenbosch, krijgt het monument een openbaar en cultureel karakter. Wie uit het stadsgewoel naar binnen gaat, stapt in een vermenging van eeuwen bouwgeschiedenis en hedendaagse kunsten. Vele burgers en bezoekers van Zutphen hebben de waarde van dit Huis voor kunst en gedachten ontdekt.

Deze unieke plek in Zutphen is weer van de stad, nu van een enthousiaste menigte.
Ben je ook enthousiast en wil je meedoen met Stichting Dat Bolwerck om deze historische plek duurzaam toegankelijk te houden? Wil je als Zutphenaar gewoon binnen kunnen wandelen voor rust en gedachten?
Een enthousiaste menigte kan veel bolwerken!

Elk bedrag van heel klein of zo ruim als je wilt, is welkom. Maak het over naar Stichting Dat Bolwerck met banknummer NL86 INGB 0009 3393 78 o.v.v. enthousiaste schenker.

Stichting Dat Bolwerck heeft de culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat maakt een zakelijke of particuliere bijdrage aan Dat Bolwerck fiscaal aftrekbaar.

het gebouw

Image

Dat Bolwerck is van grote stedenbouwkundige waarde voor Zutphen. Met de daarachter gelegen verdedigingstoren en het naastgelegen historische Wijnhuis, sluit het de markt in het centrum van Zutphen op fraaie wijze af. Het is in 1549 gebouwd op de plek waar de burcht ‘Dat Bolwerck’ van de hertog van Gelre stond. Het pand heeft zijn stoere gevel en bijzondere kelders behouden. In de loop der eeuwen kreeg het er diverse gotische en renaissance elementen bij. In de 17e eeuw wordt een zijvleugel bijgebouwd met een trappenhuis. Het hoofdgebouw wordt dan gebruikt als pakhuis.

In 1725 wordt het huis gemoderniseerd. Er komt een nieuwe buitendeur en een marmeren vloer in de vestibule en trappenhuis. Na jaren leegstand en verval laat stichting Het Wijnhuisfonds in 1939 het pand door architect A.A. Kok restaureren en verbouwen tot bibliotheek (in gebruik tot 1982). In 2014 is het opnieuw grondig en duurzaam gerestaureerd en krijgt het op initiatief van Gerrie van Zetten en Vincent Peppelenbosch een openbaar karakter als kunsthuis met exposities, concerten en lezingen.


Dat Bolwerck huis voor kunst en gedachten

Image

Bekijk hier het artikel van Alize Hillebrink over Dat Bolwerck in Contact, april 2019.