Dat Bolwerck


Image
Image
het gebouw

Een woedende menigte bestormt in 1538 de dwangburcht ‘Dat Bolwerck’ van de hertog Van Gelre en breekt het tot de grond toe af. Een aantal jaar later bouwt overrentmeester Warninckhoff hier zijn woonhuis en noemde het, met enige ironie, Dat Bolwerck. In de loop der tijd krijgt het huis vele functies en uitbreidingen; de zolders lagen vol met graan en de kelders met wijn en wapens. Als begin 20ste eeuw het pand in verval raakt, nemen twee Zutphense burgers De Jonge en Hasselo in 1938 het initiatief tot een geldinzameling om Dat Bolwerck van de teloorgang te redden.

In 2014 krijgt het monument een openbare- en culturele functie als Huis voor kunst en gedachten.  

Stichting Dat Bolwerck heeft de culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat maakt een zakelijke of particuliere bijdrage aan Dat Bolwerck fiscaal aftrekbaar. Maak het over naar Stichting Dat Bolwerck banknummer NL86 INGB 0009 3393 78 o.v.v. enthousiaste schenker.


Image