Komend: ‘De andere stad’

28 januari  • 30 september 2021

Image
De Grijze muur   Jaap Broersma

Image
Schoonschrift Jacob Kerssemakers


Wekelijks gaan de kunstenaars Jaap Broersma en Jacob Kerssemakers op zoek naar de andere stad. Zij geven schilderend en schrijvend hun impressies weer van het dagelijkse leven in Zutphen.

Zutphen is beter bekend als 'torenstad' en 'idyllisch centrum van het oude Nederland.' Maar hoe leven mensen buiten het centrum? Hoeveel aandacht gaat uit naar het centrum in vergelijking met de buitenwijken?

Door onder meer observaties van bijzondere gebouwen in de buitenwijken, geeft het tweetal het contrast weer tussen centrum en wijk. 

Impliciet gaat hun werk over hoe je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. De kunstenaars spraken met initiatiefnemers en mensen op straat. Ook wandelingen door de stad en cafébezoek gaven de nodige input.

Vanaf 1 juli 2020 te volgen in een column van het weekblad Contact Zutphen en vanaf 28 januari te zien in Dat Bolwerck.

Kijk ook op:

jaapbroersma.nl

jacobkerssemakers.nl