No items found.
ARK (Roosje Klap, ism Pauline Le Pape) 'The Universal Kimono', 2017. Foto: Barrie Hullegie.
Erwin Thomasse, 'Turn Panic Into Magic', 2021

Opening Turn Panic Into Magic

28 mei 2022

De publieksopening van Turn Panic Into Magic vindt plaats op zaterdag 28 mei van 15.00 tot 17.00 uur. Om 15.30 uur is er een openingswoord artistiek leider Marlise van der Jagt in de rode zaal. Daarna starten we, in samenwerking met jongerencentrum Walhallab, met het maken van de Universal Kimono’s van Atelier Roosje Klap.

De tentoonstelling Turn Panic Into Magic is ontstaan in het kader van de landelijke herdenking van het jaar 1572, dat wordt gezien als het geboortejaar van Nederland. In die herdenking staan vier begrippen centraal: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid – begrippen die ook nu, sinds de strijd om Oekraïne, weer op scherp staan. Turn Panic Into Magic toont werk van kunstenaars Luba Drozd (UA), Erwin Thomasse (NL) en Atelier Roosje Klap (NL) waarin paniek bezworen wordt, we meegenomen worden naar de beklemmende situatie in het huidige Oekraïne, paniek bezweert wordt en we aangespoord worden om de vier vrijheden – vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van angst en vrijheid van gebrek – letterlijk zelf (uit) te dragen.

Met dank aan: Erfgoed Centrum Zutphen, Gemeente Zutphen, CelloWercken Zutphen, Walhallab, het Wijnhuisfonds en de vrijwilligers die ons gedurende de tentoonstelling zullen helpen met het maken van kimono’s.

Lees meer

Datum:
28 mei 2022
Tijd:

15:00 - 17:00

Locatie:
Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen
Taal:
Nederlands en Engels
Prijs:
Vrije toegang
Fotografie:
1. ARK (Roosje Klap, ism Pauline Le Pape) 'The Universal Kimono', 2017. Foto: Barrie Hullegie.
2. Erwin Thomasse, 'Turn Panic Into Magic', 2021
Luba Drozd
Air Anxiety, 2022

De Oekraïense, in New York woonachtige, kunstenaar Luba Drozd creëerde speciaal voor Dat Bolwerck het in situ werk Air Anxiety. Door deze, letterlijk voelbare, geluids-, en 3D-animatie-installatie, ervaren we de tentoonstellingsruimte, de Middeleeuwse kelder van Dat Bolwerck, op een intense manier. Het is een directe verwijzing naar hoe de immateriële ruimtes in ieder van ons, zoals geheugen, kennis en perceptie, gecontroleerd en gereguleerd worden.

Luba Drozd vluchtte zelf in de jaren ’90 van Oekraïne naar de Verenigde Staten. De afgelopen maanden leefde zij in grote angst en onzekerheid over haar vrienden, die in Oekraïne bleven om verzet te bieden tegen de Russen, en haar vader en stiefbroer die vluchtten en zich nu in Oostenrijk bevinden. In die periode van onrust en angst ontstond het werk Air Anxiety. Luba Drozd creëert geluids- en 3D-animatie-installaties die architecturale elementen bevatten. De werken zijn samengesteld uit sculpturale projecties en trillingen, die sonische ruimtes vormen. Haar benadering van materialen is diep geworteld in het benadrukken van de symbiose tussen ruimte, geluid, de beweging van de kijker, parallax, licht en het bewegende beeld. De werken choreograferen de toeschouwer door de ruimte, waarbij zich bij elke stap een nieuwe reeks van perceptuele relaties ontvouwt.

www.lubadrozd.com

Erwin Thomasse
Turn Panic Into Magic, 2021

Erwin Thomasse realiseerde een lichtwerk dat bestaat uit vijf ritmisch knipperende lichtbakken met de zin ‘Turn Panic Into Magic’. Vijf lichtbakken knipperen langzaam aan en uit op het ritme van een ademhalingstechniek om paniekaanvallen te bezweren. Twee en een halve seconden in, vijf seconde uit, twee seconden pauze en opnieuw. De lichtbakken worden los van elkaar uitgeleend en één daarvan is van 28 mei tot en met 26 juni bij Dat Bolwerck te zien. Op het dak van het Van Abbemuseum staat vanaf voorjaar 2022 dezelfde zin in grote lichtletters, een optimistische wensgedachte voor onze ingewikkelde tijd. Door de werken op verschillende plekken te tonen ontstaat er een nieuwe verbondenheid, als een verspreid, zacht ademend netwerk.

Vanuit zijn achtergrond in de graffiti en Eindhovense straatcultuur-scene van de jaren ’80 heeft Erwin Thomasse een sterke visuele intuïtie ontwikkeld, waarmee hij de tekens, symbolen en codes in het publieke domein en haar instituties op een subversief-kritische manier is gaan zien en lezen. In onze huidige tijd, die wordt gekenmerkt door polarisatie, simplificatie en nuanceverlies, probeert hij de kijkersblik te scherpen door een kritisch spel te spelen met perspectiefwisseling, transformatie en mutatie.

www.erwinthomasse.nl

Atelier Roosje Klap
Universal Kimono, 2017

Voor de Koreaanse Typojanchi 2017 Biënnale creëerde Atelier Roosje Klap (ARK) een Do It Yourself-kimono-patroon, verdeeld over drie vlaggen, die samen de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) vormen. De ‘kimono’, dat eigenlijk ‘ding om te dragen’ betekent wordt hier gebruikt om de vier vrijheden – vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van angst en vrijheid van gebrek –  te belichamen en aan te nemen als basisdoel van het vrije zelf, en wordt gesterkt door het feit dat je het zelf moet maken.

Gedurende de tentoonstelling bij Dat Bolwerck zal een verscheidenheid van mensen uit de gemeenschap van Zutphen en omgeving de kimono’s ter plekke maken. Tijdens het maken van dit draagbare kunstwerk wordt er stil gestaan bij wat het betekent om in oorlog en in vrijheid te leven. De Universal Kimono’s die tijdens de tentoonstelling bij Dat Bolwerck ontstaan zijn te koop. De opbrengsten doneert Dat Bolwerck aan vrijwilligersorganisatie Kukhnia.

Dat Bolwerck toont eveneens een serie foto’s van de Universal Kimono gemaakt door verschillende kunstenaars waaronder Carmen Kemmink, Viviane Sassen, Barrie Hullegie, Petrovsky & Ramone, Maarten Spruyt, Koen Hauser, Marthe Prins en Roosje Klap.

Roosje Klap is de oprichter van Atelier Roosje Klap. Klap studeerde Grafisch Vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, en begon meteen na haar studie haar eigen studio, waarmee ze al snel een internationaal netwerk opbouwde. Haar interesses liggen in onconventioneel, artistiek onderzoek en speelse samenwerkingen met kunstenaars, curatoren, architecten, (letter)ontwerpers en schrijvers.

www.ark.amsterdam

1572 – De geboorte van Nederland

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). 1572 was de start van een grote opstand in de Nederlanden. Het was een heftige strijd om vrijheid: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen. Zutphen is in het jaar 1572 een van de belangrijkste frontiersteden. De stad zelf was in die tijd overwegend katholiek en zat niet bepaald te wachten op de vrijheidsstrijders onder leiding van Willem van Oranje.

Nu, 450 jaar later, zijn veel Nederlandse gemeenten, zo ook Zutphen, lid van het ‘Samenwerkingsverband 1572’. Zowel plaatsen die deelnamen aan de opstand, als plaatsen die dat niet, of pas later, deden. Vanaf 2022 worden de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 breed herdacht en geactualiseerd. Vier begrippen staan daarbij centraal: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Dat Bolwerck wil samen met het ‘Samenwerkingsverband 1572’ het begin van de Geboorte van Nederland herdenken en het moment aangrijpen om in gesprek te gaan over hoe we in onze huidige samenleving omgaan met deze belangrijke waarden.

www.geboortevannederland.nl

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over Dat Bolwerck en de programmering.

Bedankt, de inschrijving geslaagd!
Oops! Something went wrong while submitting the form.